Literatur

Petr Arijčuk, K zakázkám Johanna Wenzela Bergla pro rodný Dvůr Králové nad Labem/The Commissions Johann Wenzel Bergl Received in His Birthplace Dvůr Králové nad Labem, in: Opuscula Historiae Artium, 62, 2013, S. 168-179.

Petr Arijčuk, Johann Wenzel Bergl und die Kreuzwegbilder aus der Kirche in Dyje, in: Zora Wörgötter / Jiří Kroupa (Hg.), Die Kirche des Gegeißelten Heilands in Dyje, Brünn 2005, S. 119-128.

Petr Arijčuk,Neznámá díla Johanna Wenzela Bergla ve východních Čechách/Unbekannte Werke des Johann Wenzel Bergl in Ostböhmen, in: Opuscula Historiae Artium, Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis, 44, 2000, S. 23-40.

Barbora Balážová / Jozef Medvecký, Johann Baptist Wenzel Bergl. Malby klenieb niekdajšieho pavlínskeho kláštorného Kostola sv. Jána Krstitela, 1775, Horné Lefantovce, in: Medzi zemou a nebom. Majstri barokovej fresky na Slovensku, Bratislava 2009, S. 128-133.

Monika Dachs, Franz Anton Maulbertsch und sein Kreis: Studien zur Wiener Malerei in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 3 Bde, Habil. (unpubl.), Universität Wien 2003.

Monika Dachs, Neue Überlegungen zum sogenannten „Selbstporträt“ des Franz Anton Maulbertsch, in: Barockberichte, 16/17, 1998, S. 44-53.

Monika Dachs-Nickel, Sakrale Inszenierung im Spätbarock: Johann Wenzel Bergls Heiliges Grab in der ehemaligen Stiftskirche von Garsten, in: Barockberichte, 51/52, 2009, S. 437-445.

Burkhard Ellegast, Johann Bergl und das Stift Melk – eine archivalische Analyse, in: Stift Melk. Geschichte und Gegenwart, Stift Melk 1980, S. 66-82.

Gyula Fleischer, Johann Bergl a Budapesti egyetemi templom mennyezetképfestöje irta, Pápa 1931.

Andreas Gamerith, Österreichischer Barock. Die Sammlung Monsignore Sammer, Salzburg 2008, S. 48–49, Kat. Nr. 21.

Klara Garas, Barockbeiträge zu den Werken von Johann Wenzel Bergl, Franz Anton Palko und Anton Kern, in: Vít Vlnas / Tomáš Sekyrka (Hg.), Ars baculum vitae. Sboník studií z dějin umění a kultury. K 70. narozeninám Prof. Pavla Preisse, Praha 1996, S. 243-249.

Klara Garas, Les dessins de Johann Bergl en Hongrie, in: Bulletin du Musée national hongrois des Beaux-Arts 12, 1958, S. 54-62.

Gerlinde Klatte, Produktive Rezeption der Nouvelles Indes. Johann Wenzel Bergl und seine Fresken in Ober St. Veit, Melk und Wien, in: Gerlinde Klatte/Helga Prüssmann-Zemper/Katharina Schmidt-Loske (Hg.), Exotismus und Globalisierung, Brasilien auf Wandteppichen: die Tenture des Indes, Berlin/München 2016, S. 239-249.

Peter König, Schloss Pielach und seine Fresken von Johann Bergl, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege, Wien 1975, S. 123-132.

Peter Otto, Johann Bergl 1718 – 1789, Diss. (unpubl.), Universität Wien 1964.

Anna Petrová-Pleskotová, Ein unbekanntes Altarbild von J. W. Bergl in Holič, in: Acta Historiae Artium XXXIV, 1989, S. 177-181.

Emanuel Poche Emanuel Poche, Berglova křížová cesta v Opočně, in: Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1934, Praha 1935, S. 153-156.

Emanuel Poche, Nové poznatky k práci vídeňského malíře Jana Bergla, in: Ročenka kruhu pro pěstování dějin umění za rok 1933, Praha 1934, S. 24-34.

Pavel Preiss, Pod Minerviným štítem. Kapitoly o rakouském umění ve století osvícenství a jeho vztahu ke Království českému, Praha 2007, S. 110-120, 210-212.

Pavel Preiss, Österreichische Barockmaler aus der Nationalgalerie in Prag, Wien 1977, S. 24-30.

Elisabeth Scherzer, Johann Bergl im Benediktiner Stift Melk, Dipl. (unpubl.), Universität Wien 2010.

Antje Senarclens de Grancy, Illusionistisch gemalte exotische Landschaftsräume des späten 18. Jahrhunders in Österreich, in: Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 44, Wien 1990, 3–4, S. 141-151.

Lubomír Slavíček, Dodatky k dílu Johanna Wenzela Bergla, in: Bulletin Moravské galerie v Brně 51, 1995, S. 72-75.

Lubomír Slavíček, Johann Wenzel Bergl as a Painter of Altarpieces and Easel Paintings: A Reappraisal Based on New Findings, in: Bulletin of the National Gallery in Prague 1, 1991, S. 60-71.

Lubomír Slavíček, Na okraj výstavy rakouského barokního umění v Národní galerii, in: Umění XXVII, 1979, S. 545-555.

Miloš Stehlík, Materiálie k dějinám malířství 18. století na Moravě, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity F 16, 1972, S. 201-202.

Arpad Weixlgärtner, Johann Bergl, in: Jahrbuch der k. k. Zentral-Kommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst und Historischen Denkmale N. F. I, 1903, S. 331- 394.